Bugun...AKS'de Bahar dönemi çevrimiçi seminerleri başlıyor!

Antalya Kültür Sanat’ın gelenekselleşen yetişkinler için seminer programı bahar döneminde de Covid-19 önlemleri nedeniyle çevrimiçi olarak ve akşam saatlerinde gerçekleşecek.

facebook-paylas
Tarih: 11-02-2021 17:14

AKS'de Bahar dönemi çevrimiçi seminerleri başlıyor!

Bahar dönemi çevrimiçi seminerleri başlıyor!
 

Antalya Kültür Sanat’ın gelenekselleşen yetişkinler için seminer programı bahar döneminde de Covid-19 önlemleri nedeniyle çevrimiçi olarak ve akşam saatlerinde gerçekleşecek.

Seminere katılım için önce iletişim formunun doldurulması ve seminer başlama tarihine kadar seminer katılım bedelinin ödenmesi gerekiyor. Formda doldurduğunuz iletişim bilgileri sizinle haberleşebilmemiz açısından çok önemli olduğundan bu adımı atlamamanızı önemle hatırlatıyoruz.

Covid-19 önlemleri dolayısıyla Antalya Kültür Sanat binası şubat ayı boyunca kapalı olacağı için ödemelerinizi yalnızca havale yoluyla kabul edebileceğiz.

Ödemelerinizi yaparken açıklama kısmına “İSİM-SOYİSİM ve KAYIT OLUNAN DERSİN İSMİ” bilgilerini yazmanızı, ödeme sonras
ında dekontunuzu antalyaksmuhasebe@gmail.com adresine e-mail olarak yollamanızı rica ederiz.

Hesap bilgisi:
ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi
Halkbank Antalya Şubesi
TR83 0001 2009 5700 0016 0001 81

Sanat Tarihi seminerleri iletişim formu:  https://atso.xyz/EZaZS
Sinema semineri iletişim formu: https://atso.xyz/8jWQj
Antik Yunan Mitolojisi iletişim formu: https://atso.xyz/jZky7


Programlar (Gün sırasına göre):Sanat Eseri Çözümlemeleri II
1 Mart 2021’den itibaren
10 hafta boyunca her pazartesi 20.30 – 22.30
Program Eğitmeni: Dr. Ebru Nalan Sülün
Katılım bedeli: 550 TL


Program kapsamında sanat eserleri; sosyolojik, felsefi, siyasi, psikolojik içerikleri ile incelenecektir. Bu programın en önemli amacı; sanat eserlerinin ikonografik çözümlemelerinin gerçekleştirilmesi ile yapıt içeriklerinin ve estetik niteliklerinin tartışılmasını sağlamaktır. Sanat yapıtlarını izlerken anlamak, estetik çözümlemeler yapabilme yetisini kazandırmaktır.

- Program haftada 2 saatten oluşacak ve 10 hafta sürecektir.
- Haftada 2 eser analiz edilecek ve 10 hafta sonunda 20 sanat yapıtı incelenmiş olacaktır.
- Bu kapsamda, her hafta çözümlenecek olan sanat yapıtları eğitmenin danışmanlığında program katılımcıları ile birlikte belirlenecektir.
- Seçilecek eserler, resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, enstalasyon, kavramsal sanat gibi farklı sanat mecralarında üretilmiş eserlerden seçilmekle birlikte eser çözümlemelerinde kronolojik bir bakış açısı kullanılarak sanatçıların bağlı oldukları sanat akımlarına dair de bilgiler sunulacaktır.
- Ders kapsamında Türkiye ve Dünya sanatından örneklerle 20 – 21. yüzyıl eserleri incelenecektir.


Herkes İçin Çağdaş Sanat
2 Mart 2021’den itibaren
10 hafta boyunca her salı 20:30 – 22:30
Program Eğitmeni: Dr. Ebru Nalan Sülün
Katılım bedeli: 550 TL


Bu program, batı sanatında 19. yüzyıldan günümüze var olan sanat akımlarını, sanatçıların estetik deneyimlerini, dönemin sosyo-kültürel gelişimleri ve etkileşimleri ile incelemeyi amaçlar. Program dahilinde, sanat akımlarını şekillendiren sanatçıların eserlerini analiz etmek, sanat eserleri ile izleyeni arasındaki ilişkiyi zenginleştirmek amaç edinilmektedir.

Programın ilk yarısında Avrupa’da 19. yüzyılda gelişen sanat akımları incelenecek, ikinci yarısında ise 20. yüzyılda gelişen sanat akımları ve sanatçılar kronolojik olarak analiz edilerek tartışılacaktır.

1. Hafta: Fransız İhtilali ve Sanata Etkileri
2. Hafta: 19. Yüzyıl Sanatına ve Sosyal Ortamına Genel Bakış
3. Hafta: Neoklasik Sanat – Romantizm – Realizm – Sembolizm
4. Hafta: Empresyonizm – Post Empresyonizm: Van Gogh – Gauguin – Cezanne
5. Hafta: Fovizm – 20. Yüzyıl Sanatı – Genel
6. Hafta: Kübizm – Fütürizm – Konstrüktivizm – DADA – Sürrealizm
7. Hafta: II. Dünya Savaşı – Sanata Etkileri ve Post-Modernizm
8. Hafta: Taşizm – Pop Art – Op Art – Hiper Realizm
9. Hafta: Yeni Gerçekçilik – Minimalizm – Kavramsal Sanat – Fluxus – Land Art
10. Hafta: Video Art – Performans Sanatı- Body Art ve Güncel Sanat Ortamı Değerlendirme
Eğitim programlarının sonunda “katılımcı sertifikası” verilecektir.


Bir Film Nasıl Okunur? / Sanat Sinemasına Giriş
3 Mart 2021’den itibaren
6 hafta boyunca her çarşamba 20:30 – 22:30
Eğitmen: Tuncer Çetinkaya
Katılım Bedeli: 150 TL


1. Hafta: Sanat Sineması Nedir?
A. Tarihsel Süreç
(Sessiz dönemde Avangartların Ortaya Çıkışı, Avangartlardan Alman Dışavurumcularına, Devrim Sinemacılardan İskandinav Ekolü’ne, Şiirsel Gerçekçilerden İtalyan Neoreallissimo akımına yönetmenler, filmler)
B. Sanat Sinemasında Göstergeler, Kurgu ve Temalar
2. Hafta: Antonioni’nin İletişimsizliği, (Macera ve Gece Filmleri üzerine analiz)
3. Hafta: Godard’ın Sancıları (Hayatını Yaşamak ve Nefret filmleri üzerine analiz)
4. Hafta: Bergman’ın Arayışı (Yedinci Mühür ve Persona üzerine analiz)
5. Hafta: Bunuel’in Sayıklamaları (Viridiana ve Burjuvazinin Gizli Çekiciliği üzerine analiz)
6. Hafta: Tarkovski’nin Şiiri (Stalker ve Nostalghia üzerine analiz)


Türkiye’de Modern Sanat II
4 Mart 2021’den itibaren
10 hafta boyunca her perşembe 20.30-22.30
Program Eğitmeni: Dr. Ebru Nalan Sülün
Katılım bedeli: 550 TL


Türkiye’de 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın ve sanat ortamının gelişimini incelemeyi hedefler. Program dahilinde, 1950 sonrasında gelişen Türkiye sanatı sosyo-kültürel boyutları ile incelenir. Programın ilk yarısında, güz döneminde Osmanlı’da Batılılaşma Dönemi ve Erken Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1950) gelişen sanat eserleri dönem etkileşimleri analiz edilmişti.
Bu program Güz Döneminin devamı niteliğindedir. Bu ders kapsamında, 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi, sanatçılar, sanat eserleri, sanat kurumları incelenir. Bu incelemede, Türkiye’deki toplumsal, ekonomik, sanatsal dönüşümler dünyadaki paralel gelişmelerle karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Ayrıca, aynı zamanda “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu” kitabının yazarı olan eğitmenimiz dersin ikinci yarısında koleksiyonculuk tarihi, sorunları ve özel müzeler hakkında da bilgi verecektir.
1. Hafta: Türkiye’de çok partili dönem ve sanat ortamı (Genel Analiz)
2. Hafta: 1950’li yıllarda Türkiye’deki toplumsal, ekonomik dönüşüm, ekoller ve sanat ortamı
3. Hafta: 1960’li yıllarda Türkiye’deki toplumsal, ekonomik dönüşüm, ekoller ve sanat ortamı
4. Hafta: 1970’li yıllarda Türkiye’deki toplumsal, ekonomik dönüşüm, ekoller, sergiler ve sanat ortamı
5. Hafta: 1980’li yıllarda Türkiye’deki toplumsal, ekonomik dönüşüm, ekoller, sergiler ve sanat ortamı
6. Hafta: 1980’li yıllarda Türkiye’de sanatsal dönüşümler ve İstanbul Bienali
7. Hafta: İstanbul Bienali (Başlangıcından Bugüne)
8. Hafta: 1990’li yıllarda Türkiye’de sanatsal dönüşümler, sanat piyasası ve koleksiyonculuk
9. Hafta: 2000’li yıllarda Türkiye’de sanatsal dönüşümler, özel müzeler ve koleksiyonculuk
10. Hafta: Müzayedecilik, Koleksiyonerlik ve Güncel Sanat Piyasası
Değerlendirme

 

Antik Yunan Mitolojisi II
5 Mart 2021 Cuma gününden itibaren
9 Hafta boyunca her cuma
20.30 – 22.30 saatleri arasında
Eğitmen: Aylin Kılınç
Katılım bedeli: 450 TL

Antik Yunan Mitolojisi’ni oldukça detaylı olarak ele alan seminer dizisi Bahar döneminde; mitolojinin kadın kahramanlarına yoğunlaşıyor. Anaerkillikten ataerkilliğe geçiş sürecini mitolojinin tanrıçaları üzerinden yorumlayarak başlayacak olan 9 haftalık seminerde, ilham perileri, orman perileri, satirler, iyilik perileri, kader tanrıçaları, amazon kraliçeleri, gece yaratıkları, yeraltı kültleri, ölülerin yargıçları ve tarihteki bazı aşk mitlerinin yanısıra, kahramanları kadın olan Troya Savaşı ile Pamfilya ve Likya bölgeleri kentlerinin kuruluş mitosları, yaratıkları, tanrıları ve kahramanları konu ediliyor.

İçerik:
1. Hafta: Kybele’den Pandora’ya : Kadının Tarihsel Yenilgisi: Anaerkillikten Ataerkilliğe
2. Hafta: İyi ve Kötücül Karakterler
– İlham Perileri
– Orman Perileri
– Satirler
– İyilik Perileri
– Scylla; Şahane Bir Periden Kötü Bir Canavara
– Moiralar; Kader Tanrıçaları
3. Hafta: Amazon Kraliçeleri
– Kadının Acımasız Yüzü:
– Minotor; Korkunç Canavar
– Chimera; Kabuslara Yol Açan Yaratık
– Medusa; Gorgonların En Ünlüsü Olan Bir Cadı
4. Hafta: Gece Yaratıkları
– Erinysler; Öc Tanrıçaları
– Harpiler; Kadın Yüzlü Kuşlar
– Lernalı Hydra; Çok Başlı, Nefesi Zehir Saçan Dev Yılan
– Gripaslar; Hazine Koruyucu Canavar
5. Hafta: Ölülerin Yargıçları
– Yeraltı Kültleri
– Yeraltı Dünyasında Simgecilik
6. Hafta: Aşk Mitleri
– Eros ile Psykhe
– Apollon ile Daphne
– Pyramus ile Thisbe
– Keyks ile Halkyone
– Pygmalion ile Galateia
7. Hafta: Troya Savaşı
– Tarihin Ünlü Çatışması
– Antandros Güzellik Yarışması: Hera, Aphrodite, Athena
– Eskilerin İdolleştirdiği Kahramalar: Akhilleus, Agamemnon, Helen
8. Hafta: Pamfilya Bölgesi (Antalya) Kent Mitosları, Yaratıkları, Kahramanları, Tanrıları
9. Hafta: Likya Bölgesi (Antalya) Kent Mitosları, Yaratıkları, Kahramanları, Tanrıları

Aylin Kılınç: Uzman Arkeolog. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ana bilim dalından 2013 yılında mezun olan Kılınç, yüksek lisansını Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde, “Efes Artemis Tapınağı’ndan ele geçen kült işlevli seramikler (ephesian ware)” hakkındaki çalışmasıyla tamamladı. Panaztepe, Küçüktepe Höyük ve Teos kazılarının yanısıra İzmir, Manisa ve Aydın illerinde gerçekleştirilmiş farklı yüzey araştırmalarına katıldı. 2020 yılından itibaren Antalya Perge kazılarında bilimsel araştırmalarına devam eden Kılınç, aynı zamanda Adnan Menderes Üniversitesi’nde ‘Hayvanlar Hakimi Tanrıça’ konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir.FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÜLTÜR/SANAT Haberleri

YAZARLAR
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyuyor musunuz?


ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
HABER ARA
HABER ARŞİVİ
SON YORUMLANANLAR
nöbetçi eczaneler
YUKARI YUKARI